Schuldenregeling

Er zijn twee schuldenregelingen: schuldbemiddeling of saneringskrediet. Daarbij moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel. Voordat de schuldenregeling ingaat, vraagt de schuldhulpverlener informatie op bij uw schuldeisers. Ook treft hij of zij een schuldregeling met de schuldeisers. Dat kost tijd, meestal zo’n 120 dagen. Dit is gerekend vanaf het moment dat de schuldhulpverlener een schuldenoverzicht opvraagt bij uw schuldeisers. Of het lukt binnen deze termijn, hangt af van uw medewerking en die van uw schuldeisers.

Schuldbemiddeling

De schuldhulpverlener vertelt uw schuldeisers dat u zich heeft aangemeld bij schuldhulpverlening. Alle schuldeisers moeten dan laten weten hoe hoog uw schuld is. Als alle schuldeisers dit hebben gedaan, krijgt u een overzicht van uw schulden. Als dit overzicht klopt, tekent u voor akkoord en krijgen uw schuldeisers een betalingsvoorstel. Hoeveel u kunt betalen (uw aflossingscapaciteit) is afhankelijk van uw zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB). Dit is het bedrag dat minimaal nodig is voor uw basisbehoeften. Zijn alle schuldeisers akkoord met de regeling? Dan lost u ongeveer 18 maanden lang uw  schuld af. U leeft rond bijstandsniveau. Alle overige inkomsten worden gebruikt om schulden af te lossen.

Saneringskrediet

Ook nu vertelt de schuldhulpverlener uw schuldeisers dat u zich heeft aangemeld bij schuldhulpverlening. Daarna doet hij of zij een betalingsvoorstel op basis van uw afloscapaciteit. Bij een saneringskrediet krijgt u een lening van de KredietBank Nederland (KBN). Daarmee worden uw schuldeisers in één keer afbetaald. U betaalt dan maandelijks een deel van het geleende bedrag en de rente terug aan de KBN. Dit doet u gedurende 18 maanden.

Dwangakkoord of wettelijke regeling

Willen één of meer schuldeisers niet medewerken? Dan kunt u de rechter vragen de weigeraar(s) te dwingen akkoord te gaan. Dit wordt een dwangakkoord genoemd. U kunt ook een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Uw schuldhulpverlener kan u helpen bij deze aanvraag.

Deel deze pagina: