MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Vrijwilligers MDF

MDF zet gekwalificeerde vrijwilligers in als er vraag is naar praktische ondersteuning en makkelijk toegankelijke hulp. Vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners. De vrijwilliger is een maatje of een onpartijdige derde partij die meedenkt. De relatie met de vrijwilliger is gelijkwaardig, wat een gesprek makkelijk maakt. Door de tijd die de vrijwilliger met u doorbrengt ontstaat al snel een gevoel van saamhorigheid en vertrouwdheid. 

Elk vrijwilligersproject wordt gecoördineerd door een professionele coördinator. 

Er zijn vrijwilligers actief in verschillende projecten, ondermeer:

Vrijwilligers geldzaken

Vrijwilligers buurtbemiddeling Dronten/Zeewolde

Vrijwilligers financiële spreekuren

Vrijwilligers het vraaghuis Zeewolde

De MDF-vrijwilligers zijn actieve burgers met diverse achtergronden, die zich 'aanbieden' met al hun kwaliteiten en tijd. De ondersteuning van vrijwilligers is geen hulpverlening. Juist daarom zijn de vrijwilligersprojecten vaak heel laagdrempelig voor mensen. Ze hebben te maken met een neutrale vrijwilliger die tijd en energie in hen wil investeren. Door de inzet van vrijwilligers kan professionele hulp soms worden voorkomen of juist worden ondersteund.

Elk vrijwilligersproject wordt gecoördineerd door een professionele coördinator. Na een screening, training en contract ondertekening, start de begeleiding door de vrijwilliger binnen het project. Gedurende de werkzaamheden ontvangt de vrijwilliger ondersteuning en begeleiding van de coördinator. Met recht kan worden gezegd dat bij MDF hoog gekwalificeerde vrijwilligers aan de slag zijn, die er zo voor zorgen dat de mensen die het nodig hebben, een goede steun in de rug krijgen.

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij MDF, kijk dan bij de verschillende vrijwilligersprojecten waarin beschreven staat wat MDF van een vrijwilliger vraagt. Onder vacatures kunt u vinden welke vrijwilligers MDF momenteel zoekt. 

Deel deze pagina: