ANBI

MDF is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De wettelijk verplichte gegevens staan hieronder vermeld:

Naam instelling                    

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

RSIN                                    

008567190

Contactgegevens

MDF
Meenthoek 10
8224 BC Lelystad

(waarnemend) Directeur-Bestuurder

K. van der Vies

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan van MDF

Beloningsbeleid

Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Doelstelling

MDF helpt mensen weer grip te krijgen op hun leven door hen te leren zo zelfstandigmogelijk te functioneren in relaties en samenlevingsverbanden die voor hen vanbelang zijn. Met onze hulp- en dienstverlening willen we de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de burgers bevorderen en voorkomen dat burgers in een blijvend isolement geraken.

Zo levert MDF een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstandssituaties en bevordert ze de sociale integratie en participatie van burgers. 

MDF heeft te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en met de Wet op de GemeentelijkeSchuldhulpverlening.

MDF streeft er naar deze wettelijke context aan te wenden om goede integrale hulp- en dienstverlening te realiseren.

Verslag van activiteiten

Download hier het jaarverslag van MDF

Financiële verantwoording

Download hier de jaarrekening van MDF