MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Wettelijke regeling WSNP

Overweegt u om een wettelijke schuldsanering aan te vragen? Hieronder staat wat de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) inhoudt. Met deze informatie kunt u beslissen of de WSNP een goede oplossing is voor uw financiële problemen.

U komt slechts in aanmerking voor een wettelijke schuldsanering als u

 • Op eigen kracht uw schulden niet meer kunt afbetalen, en
 • Uw schulden niet zijn ontstaan door fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag, en
 • Een schuldregeling niet mogelijk is gebleken, en
 • U niet al in de schuldsanering zit of in de afgelopen tien jaar heeft gezeten, en
 • U gemotiveerd en bereid bent om de verplichtingen van de WSNP na te komen.

Nadat het verzoekschrift is gemaakt en door u is ondertekend, zal deze worden opgestuurd naar de rechtbank in Lelystad. Zodra u aan de beurt bent, roept de rechtbank u op voor een zitting. Wanneer u niet op de zitting verschijnt, vervalt uw aanvraag.

Als de rechtbank u toelaat tot de WSNP:

 • Wordt dat bekendgemaakt via internet en de Staatscourant en kan een schuldeiser dit melden bij het BKR in Tiel. Deze negatieve registratie zal na het einde van de regeling nog vijf jaar blijven bestaan
 • Krijgt u een bewindvoerder toegewezen
 • Komt de bewindvoerder in principe bij u op huisbezoek
 • Maakt de bewindvoerder een beschrijving van uw inboedel en kan uw waardevolle spullen in nemen en verkopen. Dit geldt ook voor verpande sieraden
 • Wordt er in principe een postblokkade op uw adres geplaatst en zal uw post eerst naar de bewindvoerder gezonden worden. De bewindvoerder opent alle post
 • Uw post wordt één keer per week aan u toegezonden
 • Kan uw gironummer of bankrekeningnummer door de bank geblokkeerd worden. Deze rekening wordt pas gedeblokkeerd na het bezoek van uw bewindvoerder
 • Uw bewindvoerder (en de Rechtbank) controleert al uw rechtshandelingen
 • Heeft u voor sommige handelingen en uitgaven toestemming nodig van de bewindvoerder. Dit betreft handelingen die met de boedel te maken hebben
 • Kunnen schuldeisers bestaande schulden niet meer incasseren. U mag dus geen schulden meer aflossen
 • Moet u in principe 18 maanden lang rondkomen van een vrij te laten bedrag rond het bijstandsminimum
 • Wordt het eventuele positieve saldo van een en/of rekening met familieleden op de boedelrekening gestort.

Tijdens de schuldsanering moet u:

 • De bewindvoerder alles vertellen wat voor uw zaak van belang kan zijn
 •  Zich inspannen om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor aflossing van uw schulden en heeft u een arbeids- en sollicitatieplicht
 •  Zelf uw vaste lasten op tijd betalen en géén nieuwe schulden maken
 •  De oorzaken van uw problemen oplossen.

De schuldsanering kan op verschillende manieren eindigen: 

 • U kunt tijdens de regeling alsnog een akkoord sluiten tegen finale kwijting waarna de schuldsanering eindigt
 • Als u zich niet aan de regels houdt, dan wordt uw schuldsanering tussentijds beëindigd. In dat geval kunt u tien jaar lang geen beroep meer doen op de schuldsanering
 • Kunt u het totaalbedrag van de schulden afbetalen, dan wordt de schuldsanering stopgezet
 • Voor het overige duurt de schuldsanering meestal 18 maanden

Bent u uw verplichtingen nagekomen, dan krijgt u een schone lei en hoeft u het restant van de schulden niet meer te betalen.

Deel deze pagina: