Keurmerken

MDF is HKZ-gecertificeerd, heeft het kwaliteitslabel van Sociaal Werk en is lid van de NVVK

HKZ

MDF heeft sinds 2008 het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Het HKZ-certificaat is vergelijkbaar met een ISO 9001 certificaat, met daarbij extra normen die specifiek gelden voor maatschappelijke dienstverlening. Het keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat MDF:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De cliënt principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

MDF blijft haar dienstverlening steeds verbeteren. Jaarlijks wordt het kwaliteitssysteem getoetst door een externe, onafhankelijke organisatie.

Sociaal Werk Nederland (SWN)

Door de brancheorganisatie SWN en haar leden is het Kwaliteitslabel ontwikkeld. De branche had behoefte aan een toetsbare uitwerking van haar essentiële waarden en ambitie om kwaliteit van sociaal werk zichtbaar te maken voor gemeentes, burgers, vrijwilligers, fondsen en andere betrokkenen. Het kwaliteitslabel voorziet hierin. 

Het label heeft drie onderdelen: vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Veel meer dan in het HKZ-schema komt het vakmanschap aan bod. 

In januari 2019 is aan MDF het kwaliteitslabel Sociaal Werk toegekend en is MDF opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk. Certificering en registratie hebben betrekking op de volgende afdelingen: algemeen maatschappelijk werk; generalisten sociaal wijkteams; ouderenadviseurs; schoolmaatschappelijk werk; gezinsadviseur; gezinscoach; buurtbemiddeling en groepswerk.  Het certificaat van het kwaliteitslabel 2021 vindt u hier.

NVVK

De afdeling schuldhulpverlening van MDF is lid van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

In alle diensten van de schuldhulpverlening van MDF staat het bieden van kwaliteit voorop.

De NVVK-audit, die eens per drie jaar plaatsvindt, toont aan dat de schuldhulpverlening altijd aan uniforme en controleerbare eisen voldoet. Het certificaat van de NVVK audit 2021 vindt u hier.

De afdeling beschermingsbewind valt eveneens onder de brancheorganisatie NVVK. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt jaarlijks of MDF aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

CCV

De afdeling buurtbemidddeling Dronten is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) erkend als aanbieder buurtbemiddeling en voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria die het CCV stelt.