MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Wonen en schulden

U kunt de huur niet meer betalen. U loopt al een poos achter. U krijgt brieven met herinneringen en dreigingen. U bent bang voor een huisuitzetting. 

Een huurachterstand is een vervelende situatie. Maar bovendien ook gevaarlijk. U wilt niet dat uw verhuurder u de woning uit zet. Kom dus zo snel mogelijk in actie.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder

Als u een huurachterstand heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder. In uw huurcontract staat wanneer uw de huur moet betalen. Vaak is dit voor de eerste dag van de volgende maand. Als u op die dag de huur niet heeft betaald, bent u automatisch te laat met betalen. 

De verhuurder mag echter niet meteen incassokosten of aanmaningskosten in rekening brengen. Daarvoor moet uw verhuurder u eerst een brief sturen waarin hij u 14 dagen de tijd geeft om te betalen. Dat geldt ook als in de huurovereenkomst staat dat u meteen extra kosten verschuldigd bent bij te laat betalen. Als u binnen 14 dagen niet heeft betaald, moet u incassokosten betalen.

Als u direct contact opneemt met uw verhuurder, voorkomt u misschien dat er extra kosten bij komen. Hoe sneller u contact op neemt, hoe groter de kans is dat uw verhuurder wil meewerken.

Sluit een betalingsregeling af

Als u een huurachterstand heeft, of als u de huur niet (meteen) kunt betalen, kunt u vragen of u later mag betalen. Noem dan meteen een datum. Ook kunt u vragen of u de achterstand in een aantal termijnen mag betalen. Noem dan ook de data waarop u gaat betalen. U kunt hiervoor een voorbeeldbrief gebruiken.

Gaat de verhuurder akkoord? 
Zorg dat u dit op papier krijgt. Probeer dan de betalingen goed na te komen en houdt u goed aan de afspraken.

Tips

  • Zorg dat u weet hoevéél u achterloopt
  • Neem contact op met de woningbouw hierover
  • Als u dit niet durft, helpen wij u hierbij
  • Doe geen aflosvoorstel als u die niet kunt nakomen
  • Hoe sneller u aan de bel trekt, hoe minder extra kosten er worden gemaakt
  • Laat u niet verlammen door angst of schaamte, maar ga aan de slag

Als een betalingsregeling niet lukt

De verhuurder hoeft niet in te gaan op uw betalingsregeling. Ook al gaat de verhuurder niet akkoord met uw voorstel, betaal dan wel alvast de bedragen zoals u ze heeft voorgesteld. U toont dan uw goede wil om het op te lossen. Ook zal de verhuurder dan minder snel een procedure voor uitzetting uit de woning starten. En uw huurschuld wordt in ieder geval minder. 

Als u zich tijdig aanmeldt bij schuldhulpverlening kunnen wij u helpen bij het treffen van een regeling.

Hoe kunt u voorkomen dat u uit uw huurwoning wordt uitgezet?

Uw verhuurder kan u uit de woning zetten als u huurachterstand heeft. Zelfs al is de huurachterstand maar 2 maanden. En zeker als u vaker de huur niet op tijd heeft betaald. De verhuurder moet dan aan de rechter ontruiming vragen. Maak daarom keuzes. U kunt beter eerst de huur, water, gas en licht en zorgverzekering betalen, en daarna pas andere zaken. Ook kunt u uw goede wil tonen door meteen contact op te nemen als de verhuurder om betaling vraagt. Dan is de kans het grootst dat de verhuurder geen procedure voor uitzetting start.

Wat kunt u doen als uw verhuurder naar de rechter stapt voor ontruiming?

Als uw verhuurder naar de rechter stapt om uw huurcontract te beëindigen, kunt u de kantonrechter om uitstel van de zaak vragen. U bent niet verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen, maar dat is wel aan te raden als u niet goed thuis bent in juridische zaken.

Stuur uiterlijk 3 dagen vóór de zitting een brief naar de griffie van de rechtbank waar uw zaak voorkomt. Vraag in uw brief alleen om uitstel. U hoeft nog niets over de kwestie zelf te vertellen. U kunt hiervoor de schrijfhulp uitstel vragen van de Rechtspraak gebruiken. Verstuur de brief per post of geef de brief af bij de griffie van de rechtbank. Bij het inleveren bij de griffie van de Rechtbank krijgt u een ontvangstbewijs.

Als u zich pas kort voor de ontruiming aanmeldt bij schuldhulpverlening kan de ontruiming meestal niet meer voorkomen worden. Hoe eerder u zich meldt hoe meer oplossingen er mogelijk zijn.

Koopwoning en schulden

Staat uw huis ‘onder water’, heeft u een hypotheekachterstand of heeft u als huisbezitter te maken met financiële problemen? huisonderwater biedt hulp bij het in kaart brengen van uw situatie, zodat u kunt bepalen of het noodzakelijk is om actie te ondernemen. U krijgt nuttige informatie over uw situatie en over de organisaties bij wie u terecht kunt voor hulp of advies.

Hulp en advies

Zoekt u advies of hulp bij uw woonschulden? Of heeft u andere vragen lees hier hoe u in contact komt met ons. Wij helpen u graag verder. 

Deel deze pagina: