MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Echtscheiding en scheiden van tafel en bed

Zowel u als uw partner kunnen de scheiding aanvragen. U kunt dat natuurlijk ook samen doen.

Echtscheiding en scheiden van tafel en bed

Wilt u een echtscheiding of scheiding van tafel en bed aanvragen? Dan dient een advocaat of mediator een verzoekschrift in bij de rechtbank van uw woonplaats. De datum van de aanvraag geldt als scheidingsdatum. Alle verplichtingen die bij het huwelijk horen vervallen dan ook. Hierdoor vallen bijvoorbeeld schulden die gemaakt zijn na het indienen van het verzoekschrift niet meer in de gemeenschap van goederen. Dat is ook zo voor geld dat u krijgt, bijvoorbeeld een erfenis.

Vraagt u zelf de scheiding aan, dan krijgt uw partner een afschrift van het verzoekschrift via een deurwaarder. Uw partner mag op dit verzoekschrift reageren. Maar dat is niet verplicht. Bij een eenzijdige aanvraag zijn beide partners het vaak niet met elkaar eens. We raden u dan aan om elk een eigen advocaat te nemen in plaats van een mediator. Uw advocaat komt dan op voor uw belang. Een mediator let vooral op het gezamenlijke belang. 

Online scheiden

Naast het regelen van een scheiding via de advocaat of mediator is er nog een derde optie om uw scheiding te regelen: online scheiden. Bij online scheiden voert u zelf de regie over uw scheidingsproces en uw afspraken. Online scheiden is geschikt voor stellen die goed met elkaar afspraken kunnen maken en op één lijn zitten.  

Online scheiden kunt u vanuit huis doen en het is vaak de snelste en goedkoopste manier om uw scheiding te regelen. 

Meer informatie over online scheiden leest u op Uitelkaar.nl

Scheiden en minderjarige kinderen

Heeft u of hebben u en/of uw partner minderjarige kinderen? Dan loopt de aanvraag van scheidingsverzoek altijd via de rechter. U maakt dan ook een ouderschapsplan. In dit plan staan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, omgangsregeling en hoe u elkaar op de hoogte houdt over de kinderen. De rechter uit van het belang van het kind bij de beslissing bij wie de kinderen gaan wonen. Na een beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders het ouderlijk gezag. De rechter kan het gezag toewijzen aan één van de ouders.

Co-ouderschap

U kunt ook kiezen voor co-ouderschap. Dan woont het kind evenveel tijd bij de ene als bij de andere ouder. Hier leest u meer.

Wanneer ben u echt gescheiden?

Een rechtbank spreekt de echtscheiding of scheiding van tafel en bed uit. Deze uitspraak komt in een echtscheidingsbeschikking te staan en wordt naar uw advocaat of mediator gestuurd. Die stuurt de beschikking door naar u en uw ex-partner.

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden zijn ingeschreven. Dit regelt uw advocaat.

Deel deze pagina: