MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Het opstellen van regels

  • Regels moeten een functie hebben. Ze moeten duidelijkheid geven over wat wel en niet mag
  • Een regel moet duidelijk zijn, zo voorkomt u discussie over de regel
  • Regels moeten aardig overkomen
  • Regels moeten helpen bij het aanleren van gedrag, in plaats van het afleren van gedrag
  • Regels zijn flexibel. Als regels niet meer passen, worden ze vervangen door andere.

Belangrijk om te onthouden:

Regels en grenzen zijn belangrijk omdat ze kinderen (én ouders) houvast en duidelijkheid geven. Kinderen accepteren regels vaak wel als ze maar duidelijk en begrijpelijk zijn en als u ze consequent toepast. Teveel regels belemmeren kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen.

Nee zeggen en iets verbieden is makkelijker als u consequent bent en er duidelijke huisregels zijn. Kinderen leren zo dat 'nee' ook echt 'nee' betekent en zij zullen minder gauw doorzeuren.

Consequent zijn is niet altijd makkelijk, bijvoorbeeld als u moe bent, hoofdpijn heeft, kinderen u even teveel zijn. Soms zijn er grote verschillen in aanpak tussen moeder en vader of andere familieleden. Probeer in ieder geval op de belangrijkste punten één lijn te trekken. Kinderen weten best het verschil tussen wat van pappa wel mag, maar van mamma niet. 

U als ouders stellen de regels vast. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met wat uw kind kan en nodig heeft. Stel niet te hoge eisen. Laat uw kinderen daar waar het kan meedenken. 

Deel deze pagina: