Nieuws

Scheidingsloket nu in Lelystad

25 maart 2019

LELYSTAD - Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF),  zelfstandige mediators en het Jeugd en Gezinsteam hebben in Lelystad het scheidingsloket geopend. Dit is een gratis spreekuur opgezet om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over wat er bij een scheiding komt kijken, zodat zij overwogen beslissingen kunnen nemen. 

Echtscheidingen komen veel voor. Iedereen kent mensen in de eigen kring die ‘uit elkaar gaan.’ Eenvoudig is het allerminst, want het scheiden van uw partner en gezin roept verdriet, angst en/of boosheid op. Als ouder wilt u het graag goed doen voor uw kind, maar ‘wanneer doe je het eigenlijk goed’? En wat als uw ex-partner niet (altijd) op de manier meewerkt, die u zelf graag zou willen? Als kind kun je met vragen zitten of je zorgen maken over de scheiding van je ouders. 

Het zijn normale vragen en gevoelens, maar kan helpen als een deskundige u als ouder of jou als kind bijstaat door een  (juridisch) advies of een gesprek.

Waarom kan het u helpen?

Scheiden is complex, er komen veel zaken bij kijken, waar deskundigheid voor nodig is. Tijdens het spreekuur zijn een maatschappelijk werker, een familiemediator en een jeugdhulpverlener aanwezig die uw situatie vanuit hun eigen deskundigheid kunnen bekijken en uw vragen kunnen beantwoorden.

De maatschappelijk werker helpt u bij emotionele en praktische vragen. De familiemediator helpt bij het verbeteren en het herstellen van de onderlinge communicatie. Ook ondersteunt de mediator bij het maken van juridische afspraken over bijvoorbeeld de zorgregeling, de kinderalimentatie en het ouderschapsplan. De jeugdhulpverlener is er voor vragen rondom de opvoeding en zorgen om de kinderen en helpt jongeren die zich zorgen maken om de scheiding van hun ouders. Er wordt nauw samengewerkt met het Jeugd en Gezinsteam waar ouders en kinderen voor verder hulp en/of ondersteuning terecht kunnen.

Wanneer kan het u helpen?

Of u nu overweegt te scheiden, in het scheidingsproces zit of al even gescheiden bent: het kan in iedere fase van een scheiding nuttig zijn om een afspraak te maken bij het scheidingsloket. Ook  jongeren kunnen een afspraak maken. Tijdens het gesprek wordt er eerst goed naar u geluisterd. Op basis van uw vragen wordt met u bekeken  wie of wat het beste kan helpen.

Hoe kunt u een afspraak maken?

Bel voor het maken van een afspraak met 0320-215144 of stuur een e-mail naar scheidingsloket@jgtlelystad.nl .Kijk voor informatie over locatie en tijden op www.mdflevoland.nl/echtscheiding of www.jgtlelystad.nl.