Nieuws

MDF zet nieuwe instroom voor beschermingsbewind in 2024 stop

10 juli 2024

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ziet zich genoodzaakt om per direct de instroom van nieuwe cliënten voor beschermingsbewind stop te zetten. Aanleiding daarvoor is het feit dat de landelijk vastgestelde vergoedingen voor de belangrijke werkzaamheden die beschermingsbewindvoerders uitvoeren voor kwetsbare burgers, niet toereikend zijn. De terechte aandacht van de Rijksoverheid voor kwaliteit en verantwoordelijkheden van bewindvoerders wordt door diezelfde overheid niet vertaald in een voldoende vergoeding om kwalitatief hoogwaardige hulp te bieden. Ook MDF heeft met deze problematiek te maken.

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), biedt een zeer divers pakket aan hulp en ondersteuning, van gezinscoaching en schoolmaatschappelijk werk tot sociaal-juridische dienstverlening, schuldhulpverlening, beschermingsbewind en nog veel meer. MDF biedt daarmee aan inwoners van Lelystad, Dronten en Zeewolde een sterk vangnet.

In dit pakket ingebed biedt onze afdeling beschermingsbewind een plus op de bewindvoering als zodanig: de mens achter de financiën staat bij ons centraal. Wij beheren het geld èn we begeleiden de cliënt. Onze positie in het sociale domein, de sterke relaties die we daarbinnen hebben met maatschappelijke partners en de aanvullende dienstverlening die wij in huis hebben, maken dat wij geen selectie aan de poort toepassen. Wij kiezen niet voor de “eenvoudige” casuïstiek.

De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn, waarbij de administratieve last groter wordt terwijl de financiële tegemoetkoming niet meegroeit, leiden er echter toe dat de financiering van onze bewindvoerderstaken steeds meer knelt. Omdat wij onze unieke toegevoegde waarde voor onze cliënten willen behouden, hebben wij moeten besluiten om nieuwe instroom van cliënten voor beschermingsbewind in 2024 stop te zetten.

De collega's binnen het team beschermingsbewind doen hun werk met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor hun cliënten. Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen ervaren zij echter al lange tijd een zeer hoge werkdruk, die wij – zonder onze eigen financiële positie in gevaar te brengen – niet kunnen oplossen.

Over de landelijke ontwikkelingen zijn door de brancheverenigingen NVVK, NBBI en Horus de afgelopen tijd meerdere brieven verstuurd aan demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) en demissionair minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen). Tot op heden moeten wij helaas constateren dat een concreet perspectief op verbetering niet aanwezig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jaap-Jan Broer
jj.broer@mdflevoland.nl


Wijknetwerk Biddinghuizen
1 maart 2024
In Biddinghuizen is er een nieuw wijknetwerk geopend. Iederen woensdag van 13:00 uur tot 14:00 uur in MDF De Binding.
Heb je vragen over werk, uitkeringen, wonen, Wmo-maatverwerkvoorzieningen, psychosociale zorgen, wijkproblemen, veiligheid of welzijnsactiviteiten? Of heb je hulp nodig bij het verwerken van jouw post, invullen van formulieren of het aanvragen van regelingen? Het wijknetwerk staat klaar om je te helpen!

In het wijknetwerk zitten mensen van verschillende organisaties: gemeente, politie, MDF, Oost Flevoland Woondiensten en De Meerpaal. Zo is alle hulp bij de hand en kunnen we de ondersteuning snel op elkaar afstemmen. Heb je vragen? Loop gerust binnen! De wijknetwerken zijn onderdeel van de Dronter Koers. Meer weten? Klik dan hier.


Aangifte inkomstenbelasting 2023

29 februari 2024

Vanaf maart zullen de inloopspreekuren starten op de MDF locaties. Hieronder vindt u meer informatie over de spreekuren per locatie.

Dronten

- Lelystad

- Zeewolde
De inwoners van Zeewolde kunnen een afspraak maken via het algemene nummer van MDF 0320 - 211 700 of via Het Vraaghuis.

Let op: MDF kan helpen met aangiftes invullen bij een bruto inkomen tot €27.000,- per huishouden. Er geldt een uitzondering voor mensen die bij MDF afd. financiële dienstverlening bekend zijn.


Herma Hofmeijer, nieuwe directeur bestuurder MDF

24 maart 2021

Per 1 mei 2021 start Herma Hofmeijer als nieuwe directeur bestuurder van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).  Zij heeft ruim 30 jaar leidinggevende - en bestuurlijke ervaring op verschillende maatschappelijke terreinen. 

Herma Hofmeijer is momenteel lid van de directie van een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor werkte zij in diverse bestuurlijke functies in onder andere de jeugdzorg, het onderwijs en de cultuursector. Naast professionele functies vervulde Herma Hofmeijer tal van nevenfuncties. Momenteel is zij voorzitter van de klachtencommissie van een grote landelijke organisatie voor jeugdhulp en lid van de Raad van Toezicht van een instelling voor cultuureducatie. Ook heeft zij politieke ervaring, zowel op landelijk niveau als lokaal. Zij was fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam. 

Arno Kerkvliet, voorzitter van de Raad van Toezicht van MDF: “Met Herma Hofmeijer krijgt MDF een doelgericht, visionair en inspirerend leider. Daarbij is zij een geboren netwerker en verbinder en zal zij ten behoeve van sluitende hulp- en dienstverlening voortdurend de samenwerking met collega-instellingen en opdrachtgevers zoeken en benutten”. Herma Hofmeijer: “Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland verbindt de verschillende delen van het dagelijks leven, waarin mensen soms in problemen komen. Dat MDF hen dan kan helpen, is van grote waarde. Dat wil ik graag verder helpen uitbouwen en versterken.”  

Herma Hofmeijer is de opvolger van Rik Bovenberg. Hij was vanaf 2000 directeur bestuurder van MDF, tot hij 15 september vorig jaar plotseling overleed.