Nieuws

MDF zet nieuwe instroom voor beschermingsbewind in 2024 stop

10 juli 2024

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ziet zich genoodzaakt om per direct de instroom van nieuwe cliënten voor beschermingsbewind stop te zetten. Aanleiding daarvoor is het feit dat de landelijk vastgestelde vergoedingen voor de belangrijke werkzaamheden die beschermingsbewindvoerders uitvoeren voor kwetsbare burgers, niet toereikend zijn. De terechte aandacht van de Rijksoverheid voor kwaliteit en verantwoordelijkheden van bewindvoerders wordt door diezelfde overheid niet vertaald in een voldoende vergoeding om kwalitatief hoogwaardige hulp te bieden. Ook MDF heeft met deze problematiek te maken.

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), biedt een zeer divers pakket aan hulp en ondersteuning, van gezinscoaching en schoolmaatschappelijk werk tot sociaal-juridische dienstverlening, schuldhulpverlening, beschermingsbewind en nog veel meer. MDF biedt daarmee aan inwoners van Lelystad, Dronten en Zeewolde een sterk vangnet.

In dit pakket ingebed biedt onze afdeling beschermingsbewind een plus op de bewindvoering als zodanig: de mens achter de financiën staat bij ons centraal. Wij beheren het geld èn we begeleiden de cliënt. Onze positie in het sociale domein, de sterke relaties die we daarbinnen hebben met maatschappelijke partners en de aanvullende dienstverlening die wij in huis hebben, maken dat wij geen selectie aan de poort toepassen. Wij kiezen niet voor de “eenvoudige” casuïstiek.

De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn, waarbij de administratieve last groter wordt terwijl de financiële tegemoetkoming niet meegroeit, leiden er echter toe dat de financiering van onze bewindvoerderstaken steeds meer knelt. Omdat wij onze unieke toegevoegde waarde voor onze cliënten willen behouden, hebben wij moeten besluiten om nieuwe instroom van cliënten voor beschermingsbewind in 2024 stop te zetten.

De collega's binnen het team beschermingsbewind doen hun werk met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor hun cliënten. Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen ervaren zij echter al lange tijd een zeer hoge werkdruk, die wij – zonder onze eigen financiële positie in gevaar te brengen – niet kunnen oplossen.

Over de landelijke ontwikkelingen zijn door de brancheverenigingen NVVK, NBBI en Horus de afgelopen tijd meerdere brieven verstuurd aan demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) en demissionair minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen). Tot op heden moeten wij helaas constateren dat een concreet perspectief op verbetering niet aanwezig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jaap-Jan Broer
jj.broer@mdflevoland.nl


Wijknetwerk Biddinghuizen
1 maart 2024
In Biddinghuizen is er een nieuw wijknetwerk geopend. Iederen woensdag van 13:00 uur tot 14:00 uur in MDF De Binding.
Heb je vragen over werk, uitkeringen, wonen, Wmo-maatverwerkvoorzieningen, psychosociale zorgen, wijkproblemen, veiligheid of welzijnsactiviteiten? Of heb je hulp nodig bij het verwerken van jouw post, invullen van formulieren of het aanvragen van regelingen? Het wijknetwerk staat klaar om je te helpen!

In het wijknetwerk zitten mensen van verschillende organisaties: gemeente, politie, MDF, Oost Flevoland Woondiensten en De Meerpaal. Zo is alle hulp bij de hand en kunnen we de ondersteuning snel op elkaar afstemmen. Heb je vragen? Loop gerust binnen! De wijknetwerken zijn onderdeel van de Dronter Koers. Meer weten? Klik dan hier.


Aangifte inkomstenbelasting 2023

29 februari 2024

Vanaf maart zullen de inloopspreekuren starten op de MDF locaties. Hieronder vindt u meer informatie over de spreekuren per locatie.

Dronten

- Lelystad

- Zeewolde
De inwoners van Zeewolde kunnen een afspraak maken via het algemene nummer van MDF 0320 - 211 700 of via Het Vraaghuis.

Let op: MDF kan helpen met aangiftes invullen bij een bruto inkomen tot €27.000,- per huishouden. Er geldt een uitzondering voor mensen die bij MDF afd. financiële dienstverlening bekend zijn.


Nieuw geldplan voor statushouders

18 januari 2021

Heeft u financiële zorgen of problemen? Wilt u (meer) geld overhouden? Heeft u andere financiële vragen? Dan kunnen de geldplannen van Startpunt Geldzaken u helpen. MDF stelt deze geldplannen beschikbaar aan de inwoners van Lelystad, gemeente Dronten en Zeewolde. De plannen zijn onderdeel van Startpunt Geldzaken van het Nibud. 

Er is een nieuw geldplan toegevoegd voor statushouders.

De geldplannen kunnen zelfstandig worden ingevuld. Maar het kan zijn dat u wel wat hulp kunt gebruiken bij het invullen van een plan of bij het ordenen van uw administratie. Onze vrijwilligers van het financieel spreekuur staan klaar om u te helpen met uw vragen en kunnen u ondersteunen in het gebruik van de geldplannen.