MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Lelystad

Vacature vrijwilliger Geldzaken

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) is een organisatie die mensen helpt die in de knoop zitten met zichzelf en hun omgeving, met wetten en regelgeving, met inkomsten, uitgaven en schulden.

Voor de afdeling Schuldhulpverlening in Lelystad is MDF op zoek naar vrijwilligers die cliënten van MDF kunnen ondersteunen bij de start, tijdens en/of na afronding van het schuldhulpverleningstraject. De vrijwilliger zal de cliënt begeleiden in de thuissituatie bij het (leren) budgetteren en het (leren) ordenen/ bijhouden van huishoudelijke administratie.

De taken bestaan o.a. uit:

Ordenen en bijhouden van de administratie (archiveren)
Verstrekken van informatie en advies (rechten en plichten) Hulp bij het invullen van formulieren
Het (leren) doornemen van de binnengekomen post
Het (leren) archiveren van binnengekomen post
Het (leren) zorgen dat de betalingen worden verricht
Een praatje maken
Mee gaan naar relevante instanties aangaande de financiën
Signaleren van zaken die aandacht behoeven
Verwijzen in overleg naar passende trajecten

Wat vragen wij:

Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Sociaalvaardig
Heeft oog voor de mens, diens eigenheid en tempo
Kan overweg met de computer
Weet de weg in de huishoudelijke administratie en kan hierin begeleiden
Kan gestructureerd werken en daarmee ook structuur aanbrengen
Weet de eigen grenzen en de grenzen van het werk te bewaken
Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar

Wat bieden wij:

Een interne training, verzorgd door MDF
Vrijwilligersbijeenkomsten
Persoonlijke begeleiding
Vaste onkostenvergoeding per maand

Voor meer informatie belt of mailt u met Nardus Schuttevaer van MDF, 0320-211 700 of n.schuttevaer@mdflevoland.nl

Deel deze pagina: