MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Zeewolde

Vacature vrijwillige buurtbemiddelaar Zeewolde

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) is een organisatie die mensen helpt bij het omgaan met en het oplossen van problemen in hun dagelijks leven. Met henzelf of in relatie met anderen. Met geld, schulden en regels of instanties. Met opvoeden en opgroeien van kinderen en pubers.

Voor de afdeling Buurtbemiddeling Zeewolde is MDF op zoek naar vrijwillige buurtbemiddelaars. Een buurtbemiddelaar bemiddelt in conflicten tussen buren. 

Het vrijwilligerswerk houdt in

 • contacten leggen met de ruziënde buren
 • gesprekken met de cliënten plannen en uitvoeren
 • afspraken regelen met cliënten
 • voeren van intakegesprekken en een bemiddelingsgesprek (samen met een collega-bemiddelaar)
 • rapporteren van de gesprekken aan de coördinator. 

Wij vragen

 • leeftijd minimaal 25 jaar
 • Hbo-denkniveau
 • neutrale, onpartijdige en respectvolle opstelling
 • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar
 • bereidheid in de avonduren te werken
 • bereidheid tot het volgen van een basistraining buurtbemiddeling
 • aanwezigheid tijdens diverse bemiddelaarsbijeenkomsten
 • collegialiteit
 • openstaan voor de diverse culturen in Zeewolde en Dronten. 

Wij bieden

 • de basistraining buurtbemiddeling
 • vrijwilligersbijeenkomsten
 • persoonlijke begeleiding
 • vaste onkostenvergoeding per maand. 

Bijzonderheden

Voordat gestart kan worden als bemiddelaar is het volgen van de basistraining is verplicht. Deze training duurt 2 ½ dag. Na afloop van deze scholing zullen de trainer, de coördinator en u overleggen over uw geschiktheid als bemiddelaar. 

Kennis en vaardigheden

 • onpartijdig
 • goed luisteraar
 • vertrouwenwekkend
 • flexibel
 • benadert mensen positief
 • onderscheidt hoofdzaken van bijzaken
 • dringt met de juiste vraagstelling door tot de kern van het conflict
 • kan omgaan met emoties
 • kan omgaan met agressie
 • respecteert mensen met andere leefwijzen/culturen
 • kent zijn eigen waarden en normen
 • kan samenwerken in teamverband
 • houdt informatie geheim
 • maakt zich de methode buurtbemiddeling eigen
 • in staat buren te ondersteunen bij het vinden van hun eigen oplossingen, in plaats van zelf oplossingen aan te dragen. 

Meer weten?

Maryam Satari (coördinator buurtbemiddeling Zeewolde)
Telefoonnummer: 06 30 33 77 41
E-mailadres: buurtbemiddelingzeewolde@mdflevoland.nl
Website: https://www.mdflevoland.nl/buurtbemiddeling

Deel deze pagina: