Afspraken voor schuldhulpverlening

Om schuldhulpverlening te laten slagen is het belangrijk 

dat u zich houdt aan de volgende afspraken:

 • U geeft alle gegevens door over uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen.
 • U maakt geen nieuwe schulden.
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën en schulden.
 • U betaalt maandelijks uw vaste lasten (huur, gas, water, elektra, zorgverzekering etc.).
 • U gebruikt de maximale aflossingscapaciteit voor de aflossing van uw schulden. Dit betekent ook dat u ook moeite moet doen om uw inkomen te vergroten.
 • U komt de gemaakte betalingsafspraken na.
 • U geeft veranderingen in de samenstelling van uw huishouden, uw adres en/of financiële situatie direct door aan MDF. Veranderingen die van invloed zijn op uw financiële situatie bespreekt u van tevoren.
 • U bent bereid hulpverlening van andere instanties in te schakelen als daar redenen voor zijn.

dat u op de hoogte bent:

 • Hoe MDF met uw privacy en persoonsgegevens omgaat.
 • Dat MDF op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uw gegevens mag uitwisselen met derden (zoals schuldeisers). 
 • Van de spelregels van MDF 
 • Dat een eventuele schuldregeling wordt aangemeld bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. MDF is verplicht een schuldregelingsovereenkomst te melden bij BKR. Dit kan gevolgen kan hebben voor eventuele volgende financieringsaanvragen. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dit om krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen te voorkomen en te beperken. En om problematische schulden te voorkomen. Instellingen die bij de BKR aangesloten zijn, kunnen deze gegevens inzien. 

Deel deze pagina: