MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Echtscheiding en toeslagen 

Na echtscheiding heeft u misschien recht op toeslagen van de belastingdienst. Of de hoogte van de toeslagen verandert. U kunt pas als alleenstaande toeslagen aanvragen of wijzigen als uw voormalige partner niet meer op hetzelfde adres als u staat ingeschreven. Bovendien moet de echtscheiding zijn aangevraagd bij de rechtbank. Tot die tijd bent u nog teoslagpartner van elkaar.

Alleen voor huurtoeslag hoeft de scheiding nog niet aangevraagd te zijn. Daarvoor is het voldoende dat u en uw partner niet langer ingeschreven staan op hetzelfde adres.

Bent u alleenstaand ouder, dan heeft u recht op een hoger bedrag aan Kindgebonden budget, die wordt dan verhoogd met zogenaamde alleenstaande ouderkop. 

Kiest u voor het co-ouderschap? Dan leest u hier alles over wat dat betekent voor de toeslagen. 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Is uw inkomen en of vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. De huurtoeslag moet u zelf aanvragen.

Meer informatie vindt u hier.

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook mag uw vermogen (zoals spaargeld) niet te hoog zijn. Alle mensen die op uw adres ingeschreven staan moeten een geldige verblijftitel hebben. Ook moet u verzekerd zijn bij een zorgverzekering.

Meer informatie vindt u hier.

Kindgebonden budget 

Heeft u kinderen? Dan kunt u misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Is uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. U heeft recht op het kindgebonden budget zodra u ook recht hebt op kinderbijslag. U krijgt dan automatisch een kindgebonden budget. U hoeft dus meestal zelf geen kindgebonden budget aan te vragen.

Meer informatie vindt u hier.

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuterspeelzaal.

Meer informatie vindt u hier.

Tip

Meer informatie over de toeslagen van de belastingdienst vindt u op belastingdienst.nl

Toeslagen aanvragen doet u door in te loggen met uw DigiD.

Advies en hulp 

Heeft u advies of hulp nodig bij het regelen van uw toeslagen na echtscheiding?  Lees dan hier hoe u contact met ons kunt opnemen. Wij helpen u graag verder. 

Deel deze pagina: