Wat doe ik als de deurwaarder of schuldeiser al beslag op mijn inkomen heeft gelegd?

  • Geef uw inkomsten, uitgaven en gezinssituatie door als u dit eerder niet heeft gedaan. Voorbeeldbrieven vindt u op de websites schuldinfo.nl of zelfjeschuldenregelen.nl
  • Als de schuldeiser of deurwaarder niets wil doen, teveel beslag legt en/of u niet kunt rondkomen, maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak met de sociaal raadslieden of schuldhulpverlening.

Lees meer over loonbeslag