Hoe werkt beschermingsbewind

Intake gesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt u uw voorlopige maandbegroting. Hierin staat hoe de bewindvoerder uw geld beheert en hoeveel leefgeld u krijgt. Ook tekent u het verzoekschrift voor beschermingsbewind. De bewindvoerder stuurt het verzoekschrift op naar de rechtbank.

Beschermingsbewind is voor onbepaalde tijd. Wilt u het bewind beëindigen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Heeft de kantonrechter het bewind uitgesproken? Dan beheert de bewindvoerder uw geldzaken. Hij of zij informeert alle instanties waar u mee te maken heeft. Bijvoorbeeld uw verhuurder en uw werkgever.

Ontvangen van uw inkomen en betalen van uw vaste lasten

U krijgt een rekening bij MDF. Al uw inkomsten komen op deze bankrekening. Dus niet alleen uw loon of uitkering. Maar bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag, belastingteruggave en vakantiegeld. De bewindvoerder beheert deze rekening. 

De bewindvoerder maakt een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. In dit overzicht staat welke vaste lasten u iedere maand heeft. Ook staat er voor welke betalingen geld gereserveerd wordt (sparen) en hoeveel leefgeld u krijgt.

Aanvullen inkomen en schulden

De bewindvoerder bekijkt of u recht heeft op toeslagen of kwijtscheldingen om uw inkomen te verhogen. Hij of zij helpt u bij het aanvragen ervan en bij het doen van belastingaangifte. 

Heeft u schulden, dan zoekt de bewindvoerder hier samen met u een oplossing voor. Vaak werkt hij of zij dan samen met de afdeling Schuldhulpverlening van MDF.

De taken van de bewindvoerder op een rij:

 • Het aanvragen van het beschermingsbewind
 • Openen van bankrekening(en)
 • Het maken van een budgetplan, om het bedrag aan leefgeld te bepalen
 • Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Het wijzigen van gegevens bij instanties
 • Declaratie ziektekosten
 • Regelen Toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact met u
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties
 • Postverwerking en het toezenden van de post naar u
Deel deze pagina: