Uw mening telt

MDF wil cliënten betrekken bij haar beleid en activiteiten. Door inspraak van cliënten kan de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening worden vergroot. Daarom hecht MDF waarde aan wat u van de hulp vindt en vraagt zij naar uw mening.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

Als de hulp of dienstverlening aan u is afgerond ontvangt u een (digitaal) formulier met vragen. Deze vragen gaan over hoe u de ondersteuning MDF heeft gevonden. Hoe meer mensen de vragen beantwoorden, des te beter weet MDF wat u van de hulp- en dienstverlening wilt en verwacht. U kunt dit anoniem doen. Aan de hand van de uitkomsten kan MDF de kwaliteit van het aanbod en alles daaromheen zo goed mogelijk maken.

 

Cliëntenpanel

Eén a twee keer per jaar organiseert MDF een cliëntenpanel, waarbij u als (oud)cliënt kunt aanschuiven om mee te praten over onderwerpen als het hulpverleningsaanbod, de bereikbaarheid en de koers van MDF. Bent u bereid eens deel te nemen aan dit panel dan kunt u zich hiervoor aanmelden op (0320) 211700 of mailen naar: mdf@mdflevoland.nl (onder vermelding van aanmelding cliëntenpanel). Daarna kunt u geselecteerd worden om mee te doen met het panel en ontvangt u hiervoor een uitnodiging.