Sociaal raadslieden

  • U krijgt een aanslag van de belastingen, u begrijpt er niets van. Moet u nu betalen of krijgt u geld terug?
  • De sociale dienst stuurt u een brief dat uw uitkering gestopt wordt en u snapt niet waarom.
  • Studiefinanciering stuurt u wel steeds weer nieuwe formulieren, maar geen cent studiebeurs. 

Overal zijn regels over: uitkeringen, toeslagen, belastingen, ga maar door. Die regels kent u natuurlijk niet allemaal. Niemand trouwens. Toch heeft u er dagelijks mee te maken. Soms gaat het mis en u komt er niet meer uit. 

Herkent u dit? De sociaal raadslieden kunnen u dan helpen. Zij weten veel van wetten en regels en kunnen opzoeken hoe het precies zit. Ook weten raadslieden hoe instanties werken. Zij kunnen u uw rechten uitleggen en u advies geven. Dan weet u beter waar u aan toe bent als u met een instantie gaat praten. Als u vastloopt bij een instantie, kunnen de sociaal raadslieden eens bellen. 

Soms krijgt u een beslissing waar u het helemaal niet mee eens bent. U kunt daar dan een bezwaarschrift tegen schrijven. De sociaal raadslieden kunnen u uitleggen wat daar het beste in kan staan; of zij helpen u met het schrijven van een bezwaarschrift. De beslissing wordt dan opnieuw bekeken. 

Als u recht heeft op een toeslag of op kwijtschelding leggen zij u uit hoe u die aanvraagt. Ze kunnen u ook helpen met het invullen van formulieren en u leren hoe u het de volgende keer zelf kunt doen. 

De sociaal raadslieden weten vooral veel van uitkeringen, belastingen en toeslagen, wonen en huren en studiefinanciering. Als zij u zelf niet goed kunnen helpen, verwijzen we u naar een instantie die dat mogelijk wel kan.

 

Lees meer op:

Werkwijze Bereikbaarheid 

Hulp bij invullen formulieren