Gezinscoach

 • Heeft u soms het gevoel dat niet u, maar uw kind de baas is in huis?
 • Er is zoveel gebeurt in uw gezin, u heeft geen overzicht meer, waar moet u beginnen?
 • U staat er helemaal alleen voor met de kinderen, alles is teveel en u weet niet waar u terecht kunt met uw vragen.
 • Instanties werken niet mee, u weet niet wat u moet doen, zo kan het niet langer.

Herkent u dit? Dan kan een gezinscoach u en uw gezin wellicht helpen.

 

Problemen komen in ieder gezin voor. Maar soms kan het probleemgedrag van een kind of jongere zo heftig, langdurig of hardnekkig zijn dat u dit zelf niet aan kunt. Misschien heeft u eerder hulpverlening gehad, maar gaf dat niet het gewenste resultaat. Als dit het geval is kan het moeilijke gedrag van een kind samenhangen met andere problemen die er in het gezin spelen.

Zo kunnen er ook moeilijkheden zijn op het gebied van:

 • relaties 
 • geld of schulden
 • wonen
 • overlast in de buurt
 • werk of onderwijs
 • gezondheid
 • veiligheid
 • vrijetijdsbesteding en sociale contacten

 

Een gezinscoach biedt begeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar (Lelystad) of 0 tot 23 jaar (Dronten en Zeewolde), waarin er problemen zijn met één of meer kinderen. De gezinscoach helpt bij alles wat nodig is om uw gezin weer op de rails te krijgen. Uw vraag staat voorop in de hulpverlening. Hierbij wordt goed rekening gehouden met het belang van uw kinderen.

 

De gezinscoach praat met u als ouder(s) en uw kinderen, werkt met u samen, helpt bij praktische zaken en bezoekt samen met u instanties. Hij ondersteunt en adviseert u bij opvoedingsvragen en problemen. Wanneer er meer hulpverleners in uw gezin zijn, zal de gezinscoach er voor zorgen dat de verschillende begeleiding goed op elkaar is afgestemd.

Als dat noodzakelijk is zal de gezinscoach naar specialistische hulp verwijzen.

 

Het belangrijkste is dat u als ouder(s) de verantwoordelijkheid kunt nemen voor alle verschillende gezinstaken en dat uw kind(eren) zich zo goed mogelijk kan / kunnen ontwikkelen.

 

Lees meer op:

Werkwijze Bereikbaarheid