Dossiervoering en registratie

De hulp - en dienstverleners van MDF leggen van iedere client een dossier aan om de voortgang van de hulp- en dienstverlening te bewaken en te bevorderen.

 

In dit dossier staan uw persoonsgegevens, wordt verslag gedaan van de gesprekken en activiteiten en worden de stukken die op uw zaak betrekking hebben bewaard. 

 

Vanzelfsprekend kunt u, als u dat wilt, inzage in uw dossier krijgen.

Een aantal gegevens over u en uw contacten met MDF wordt geregistreerd en geteld. Het gaat hierbij om gegevens, die ontdaan zijn van naam en alles wat tot herkenning zou kunnen leiden. MDF is verplicht deze gegevens te registreren, omdat zij verantwoording moeten afleggen over wat zij met de subsidie van de gemeenten doen. MDF gebruikt deze informatie ook voor haar beleid. Veel van dit soort gegevens zijn verwerkt in het jaarverslag.