MDF start financiële spreekuren in Dronten en Zeewolde

Inwoners van de gemeente Dronten en Zeewolde kunnen vanaf 23 januari a.s. terecht op wekelijkse financiële spreekuren.

Bezoekers krijgen tijdens het financiële spreekuur heldere antwoorden en zo nodig praktische ondersteuning bij financiële vragen, vragen over wetten en regels of ingewikkelde formulieren. Te denken valt aan vragen over DigiD, kwijtschelding, toeslagen, betalingsachterstanden, contact met schuldeisers.


Het financieel spreekuur wordt bemand door speciaal opgeleide vrijwilligers. Ter ondersteuning van de vrijwilligers zijn een sociaal juridisch dienstverlener en schuldhulpverlener op het spreekuur aanwezig.

Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van deze dienstverlening. Lees meer.....