Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2016-2017

Gedurende het afgelopen jaar kregen cliënten die een hulp- of dienstverleningstraject bij MDF hadden afgesloten via de mail of per post een cliënttevredenheidsonderzoek. Uit de resultaten hiervan blijkt dat de algemene dienstverlening van MDF gewaardeerd wordt met een 7,9. 


Omdat MDF altijd wil blijven verbeteren zijn de uitkomsten grondig bestudeerd en zijn er een aantal verbeterpunten geconstateerd waarop actie ondernemen wordt. Dit heeft onder andere betrekking op het verhogen van het aantal retourgestuurde vragenlijsten.