Werkwijze

Na de aanmelding zal de schoolmaatschappelijk werker -zo mogelijk binnen twee weken- een eerste afspraak met u maken. Gewoonlijk komt de schoolmaatschappelijk werker bij u thuis.

 

In dit intakegesprek bespreekt hij met u wat uw zorgen of vragen zijn over uw kind (eren). Samen met u maakt de schoolmaatschappelijk werker een plan waarin u concrete doelen stelt.

 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt u in de opvoeding en helpt u en de school om de problemen op te lossen. De schoolmaatschappelijk werker geeft informatie en advies en kan ook bemiddelen.

 

Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is in principe kortdurend. Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig, en soms blijkt dat er andere hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst u dan verder de weg. Samen met u zoekt hij of zij naar een oplossing die bij uw kind, u en de school past. 

 

Scholen en schoolmaatschappelijk werk

Scholen zien vaak als eerste dat er iets aan de hand is met een kind. Zij kunnen deze signalen bespreken in het "Preventie- en Vroeghulpoverleg". Daar zitten de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD, de intern begeleider van de school, de leerkracht, meestal een schoolmaatschappelijk werker en soms een medewerker van de schoolbegeleidingsdienst aan tafel.

 

Om kinderen te kunnen bespreken is schriftelijke toestemming van de ouders vereist.


De schoolmaatschappelijk werker kan contact met de ouders opnemen als er zorgen over het welzijn van het kind zijn.

 

Schoolmaatschappelijk werkers werken nauw samen met andere instellingen die hulp en ondersteuning bieden bij de opvoeding. Dat zijn o.a. de GGD-afdeling Jeugd, de Zorgteams, het Preventie- en Vroeghulpteam, de Schoolbegeleidingsdienst en Bureau Jeugdzorg. 
Als schoolmaatschappelijk werkers niet de juiste hulp aan kind of ouders kunnen bieden, zullen zij verwijzen naar speciale of geïndiceerde hulp. De schoolmaatschappelijk werker kan de school of de ouders ondersteunen bij deze verwijzing.

 

Naast de hulp aan ouders en kinderen biedt de schoolmaatschappelijk werker ondersteuning aan leerkrachten op pedagogisch en/of gedragsmatig gebied. Deze hulp is aanvullend op de zorg die school zelf biedt. De schoolmaatschappelijk werker houdt intensief contact met de intern begeleiders van de school. Hij werkt samen met de school en de ouders. Soms bemiddelt hij tussen de school en ouders.