Werkwijze

Sociaal raadslieden zijn hulpverleners met een sociaaljuridische achtergrond en opleiding. Zij volgen voortdurend alle nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in wetten en regels. Zij geven onafhankelijk advies en informatie; zij helpen bij het invullen van formulieren, het opstellen van bezwaarschriften en officiële brieven. Zo nodig nemen zij, met uw toestemming, contact op met een bepaalde instantie.

 

Soms is uw vraag zo ingewikkeld, dat zij niet direct een pasklaar antwoord hebben. Een vervolgafspraak kan dan nodig zijn, of u wordt verwezen naar een andere, meer gespecialiseerde instantie, die u waarschijnlijk beter kan helpen, zoals het maatschappelijk werk, de sociale dienst, het Juridisch loket of een advocaat.

 

De sociaal raadslieden bieden individuele hulp, maar geven ook voorlichting aan groepen. Als blijkt dat veel mensen met hetzelfde probleem zitten, trekken zij aan de bel bij de plaatselijke of landelijke overheid. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde wet of regel vaak problemen geeft, proberen de sociaal raadslieden daar verandering in te brengen.