Werkwijze

Aan de hand van een inventarisatie van uw zorgen, klachten en krachten brengt de casemanager in kaart welke vorm van hulpverlening passend is.

Indien dit vrij toegankelijke hulp is wordt uw kind / de jongere aangemeld bij de betreffende hulpverleningsinstantie.

De casemanager blijft zo nodig / gewenst betrokken bij uw gezin.

Is er niet vrij toegankelijke hulp noodzakelijk is dan stelt de casemanager samen met u een ondersteuningsplan op en vraagt via deze weg de hulpverlening aan bij het expertteam.

 

Als er al hulpverlening in het gezin actief is kan de betrokken hulpverlener contact met de casemanager opnemen voor overleg. Bijvoorbeeld rondom het aanvragen van niet vrij toegankelijke jeugdhulp of als de hulpverlening onvoldoende effect heeft.

 

Als de hulpverlening niet toereikende blijkt, kan de casemanager betrokken worden om de jongere en / of ouders te motiveren om de hulpverlening vanuit het vrijwillig kader voort te kunnen zetten. Dit om te voorkomen dat er over gegaan moet worden naar het gedwongen kader.