NVVK-geaudit

De afdeling schuldhulpverlening van MDF is lid van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

 

In alle diensten van de schuldhulpverlening van MDF staat het bieden van kwaliteit voorop.

 

De NVVK-audit, die eens per drie jaar plaatsvindt, toont aan dat de schuldhulpverlening altijd aan uniforme en controleerbare eisen voldoet.