Werkwijze

De schoolmaatschappelijk werker onderzoekt samen met jou, je ouder(s) en school wat precies de vragen zijn en welke hulp nodig is. Soms bestaat de hulp uit het geven van informatie, of uit een aantal gesprekken met jou alleen of samen met je ouders. Het doel is dat je je problemen weer zelf kunt oplossen.

 

De gesprekken kunnen op school of bij je thuis plaatsvinden.

 

Vaak zijn één of meer gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De schoolmaatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Ook na doorverwijzing houdt de schoolmaatschappelijk werker zo nodig contact met jou en de hulpverlening.

 

De schoolmaatschappelijk werkers zijn in dienst van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

Zij zijn onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Ze zijn gebonden aan de beroepscode maatschappelijk werk.

 

De schoolmaatschappelijk werkers nemen deel aan de zorgteams binnen de school.

 

Centrum Jeugd en Gezin

Schoolmaatschappelijk werk maakt, samen met andere organisaties, deel uit van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG richt zich op preventie, informatie en advies en is er voor alle opvoed- en opgroeivragen van ouders/opvoeders, kinderen en jongeren, vrijwilligers en professionals. Meer hierover vind je hier.