Werkwijze

Hieronder leest u meer over de werkwijze van het maatschappelijk werk.

 

Aanmelding

Tijdens de aanmelding (aan de telefoon, op het open spreekuur of anders) bespreekt u met de maatschappelijk werker uw hulpvraag. Soms blijkt dat u met uw vraag beter bij een andere instantie terecht kunt: de maatschappelijk werker verwijst u dan door. Het kan ook zijn dat u alleen om informatie verlegen zit, of maar een korte vraag heeft. Dan kan de maatschappelijk werker uw vraag direct beantwoorden. Vaak is er echter behoefte aan uitgebreidere hulpverlening. De maatschappelijk werker zal u dan uitnodigen voor een intakegesprek. Dat gesprek vindt -zo mogelijk- binnen twee weken na uw aanmelding plaats.

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreekt de maatschappelijk werker met u wat uw problemen zijn en wat uw vraag is. Welke hulp het best bij u past hangt ondermeer af van de vraag die u heeft. Soms is het zinvol om samen met uw partner of het hele gezin gesprekken te voeren of deel te nemen aan een groep. Of u heeft bijvoorbeeld behoefte aan praktische begeleiding bij financiële vragen. Ook kan een vrijwilliger ingezet worden ter ondersteuning van de hulpverlening.

Na het intakegesprek begint de hulpverlening.

 

Hulpverlening

De maatschappelijk werkers van MDF werken oplossingsgericht. Dit betekent dat de nadruk ligt op de oplossing van uw probleem en minder op de oorzaak ervan. Samen met de maatschappelijk werker stelt u een plan op waarin u concrete doelen stelt. U bespreekt welke doelen u wilt bereiken en gaat met de maatschappelijk werker op zoek naar uw eigen krachten en kwaliteiten om die doelen te bereiken. Samen zoekt u naar mogelijkheden die u en uw omgeving hebben om uw probleem op te lossen. Uw eigen actieve inzet is daarbij heel belangrijk. Het uiteindelijke doel is dat u -zonder hulp- zelfstandig verder kunt.

De hulpverlening bestaat uit een reeks gesprekken en is in principe kortdurend. Het uitgangspunt is: zo weinig als mogelijk is en zo veel als nodig is. Elk gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.

 

Afsluiting

Aan het eind van de hulpverlening bepaalt u onder meer aan de hand van de volgende vragen of u goed geholpen bent:

  • Heeft u een antwoord op uw vraag / zijn uw doelen bereikt?
  • Wat heeft geholpen / hoe gebruikt u uw kracht en mogelijkheden?
  • Wat doet u bij terugval of nieuwe problemen?
  • Wat vond u van de geboden hulp?

Na de afsluiting

Als de hulpverlening van het maatschappelijk werk is afgerond, maar u heeft nog behoefte aan extra ondersteuning thuis, kunt u  een beroep doen op een vrijwilliger maatschappelijk werk. Meer informatie hierover leest u hier.