Werkwijze

Als u een vraag of een probleem heeft, bekijkt de ouderenadviseur samen met u wat de beste oplossing is. Uw vraag en uw persoonlijke situatie staan daarbij centraal. De ouderenadviseur geeft onafhankelijk advies en helpt u ook met praktische zaken.

 

De ouderenadviseur kan u helpen bij vragen en problemen met uw:

  • Woonsituatie
  • Inkomen
  • Veiligheid
  • Vervoer / mobiliteit
  • Tijdbesteding / activiteiten
  • Zelfredzaamheid
  • Sociale contacten of eenzaamheid

 

U kunt de ouderenadviseur telefonisch bereiken. Als dat nodig is komt hij bij u thuis.


Als de ouderenadviseur u niet verder kan helpen, verwijst hij u naar een andere hulp- of dienstverlener. Hij stuurt u dan niet zomaar door, maar kan bijvoorbeeld een afspraak voor u maken. Hij houdt contact met u tot u goed geholpen bent.


In het team ouderenadviseurs werken beroepskrachten en vrijwilligers samen.