Werkwijze

Woon t u in Dronten of Zeewolde dan kunt u zelf om hulp van de gezinscoach vragen wanneer u problemen ervaart in de opvoeding of met het gedrag van uw kind(eren). In Lelystad kunt u in eerste instantie met uw vragen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Mocht er meer nodig zijn voor uw gezin en uw kind, dan kunnen medewerkers van het CJG met u beslissen of hulp van een gezinscoach passend is. 
 

In het eerste (intake) gesprek zal de gezinscoach met u uw problemen en vragen inventariseren.

 

Soms hebben kinderen of jongeren problemen op school, in de buurt of misschien ook thuis. Het kan gebeuren dat u daar wel iets van merkt, maar dat anderen, bijvoorbeeld de school of politie, al eerder vinden dat er iets moet gebeuren. Zij kunnen dan de gezinscoach vragen contact met u op te nemen. De gezinscoach zal met u overleggen wat de problemen zijn en meehelpen om een oplossing te vinden.

 

De begeleiding van de gezinscoach is altijd gericht op uw hele gezin, nooit alleen op het kind / de jongere. Hoe de begeleiding er in de praktijk uitziet is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw vragen. Soms zijn een aantal gesprekken voldoende, soms is de begeleiding intensief en langdurig. Doorgaans bezoekt de gezinscoach u en uw gezin bij u thuis, maar gesprekken op het kantoor van MDF zijn ook mogelijk.