Gegevens ANBI

 

MDF is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


De wettelijk verplichte gegevens staan hieronder vermeld:

 

Naam instelling                    

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

 

RSIN                                    

008567190

 

Contactgegevens

MDF

Meenthoek 10
8224 BC Lelystad

 

Directeur-Bestuurder

F. Bovenberg

 

Beleidsplan

de Fundering

 

Beloningsbeleid

Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

 

Doelstelling

MDF helpt mensen weer grip te krijgen op hun leven door hen te leren zo zelfstandigmogelijk te functioneren in relaties en samenlevingsverbanden die voor hen vanbelang zijn. Met onze hulp- en dienstverlening willen we de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de burgers bevorderen en voorkomen dat burgers in een blijvend isolement geraken.

Zo levert MDF een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstandssituaties en bevordert ze de sociale integratie en participatie van burgers.

 

MDF heeft te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en met de Wet op de GemeentelijkeSchuldhulpverlening.

 

MDF streeft er naar deze wettelijke context aan te wenden om goede integrale hulp- en dienstverlening te realiseren.

 

Verslag van activiteiten

Jaarverslag 2017

 

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017