Duur en kosten

Duur

Bewindvoeringwordt door de kantonrechter uitgesproken voor onbepaalde tijd. Indien u het bewind wilt beëindigen dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank.

 

Kosten

MDF brengt voor beschermingsbewind kosten in rekening. Daarvoor gelden de tarieven voor Professionele Bewindvoerders, conform de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente. De bewindvoerder zal u hierover verder informeren tijdens het informatieve gesprek.