Werkwijze

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op sturen naar MDF. Zodra het formulier binnen is wordt u uitgenodigd voor een informatief gesprek.

Het aanmeldformulier kunt u mailen, opsturen of afgeven.

 

Informatief gesprek

U krijgt een informatief gesprek met een bewindvoerder. In dit gesprek vertelt de bewindvoerder u meer over beschermingsbewind en heeft u gelegenheid om uw vragen te stellen. Ook wordt besproken of beschermingsbewind voor u een passende maatregel is en of MDF voor u een goed aanbod heeft. Als dat het geval is, wordt u gevraagd gegevens aan te leveren en wordt er een intakegesprek gepland.

 

Intake gesprek

Tijdens het intake gesprek wordt de voorlopige maandbegroting met u besproken en tekent u het verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt door MDF opgestuurd naar de rechtbank.
 

Hulp bij de aanvraag beschermingsbewind

De bewindvoerder helpt u met het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter.


Post

Als de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken dan worden alle instanties waar u mee te maken heeft, bijvoorbeeld uw verhuurder en uw werkgever, geïnformeerd.


Ontvangen van uw inkomen en betalen van uw vaste lasten

De bewindvoerder van MDF beheert uw geldzaken. 


Wanneer u onder bewind staat, betekent dit dat u een rekening heeft bij MDF. Al uw inkomsten komen op deze bankrekening. Dus niet alleen uw loon of uitkering, maar bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag, belastingteruggave en vakantiegeld. De bewindvoerder van MDF beheert deze rekening.

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie maakt de bewindvoerder een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. In dit overzicht staat welke van uw vaste lasten iedere maand van uw inkomen betaald gaan worden. Ook staat in dit plan voor welke betalingen gereserveerd wordt (sparen) en hoeveel leefgeld u krijgt.

Indien nodig zal de bewindvoerder uw inkomen repareren (u kunt hierbij denken aan het aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen en het doen van belastingaangifte).


Schulden

Zijn er schulden dan probeert de bewindvoerder hier samen met u een oplossing voor te vinden. In veel situaties zal dan worden samengewerkt met de afdeling Schuldhulpverlening van MDF.

 

Verantwoording

Ieder jaar legt de bewindvoerder aan de kantonrechter verantwoording af over het beheer van uw inkomen en uitgaven. Hierover wordt u geïnformeerd.