Beschermingsbewind

  • Bent u door omstandigheden of beperkingen niet in staat uw financiën te beheren?
  • Bent u het overzicht over u financiën kwijt?
  • Is uw administratie niet meer te overzien?

 

Herkent u dit of kent u iemand bij wie dit het geval is, dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst. Een bewindvoerder kan dan het beheer van de financiën overnemen.

Een bewindvoerder kan worden aangevraagd via een procedure bij de rechtbank.

 

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u op financieel gebied te beschermen tegen anderen maar ook tegen uzelf. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt, bij voldoende inkomsten, er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Een goede samenwerking is hierbij erg belangrijk. De bewindvoerder neemt in uw belang ook zelf initiatief en grijpt in als dat nodig is. 

 

Voor wie?

Als u 18 jaar of ouder bent en u door lichamelijke en / of psychische problemen niet in staat bent uw financiën zelf te regelen kunt u beschermingsbewind aanvragen.


Door wie?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

-uzelf

-uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere levensgezel

-uw familie

-uw voogd, curator of mentor

-het openbaar ministerie

 

Lees meer op:

Werkwijze 

Duur en KostenBereikbaarheid 

Aanmeldformulier